Reklámadó

KTD - Környezetvédelmi termékdíj

Reklámhordozó- és csomagolópapír nyomtatása UTÁN fizetendő Környezetvédelmi termékdíj

2012. január 1-jétől módosul a 2011. évi LXXXV. törvény a Környezetvédelmi termékdíjról, mely alapvető változásokat hoz a Környezetvédelmi termékdíj fizetésével kapcsolatban. A reklámhordozó papírok után fizetendő termékdíjat a termék első belföldi forgalomba hozója - a nyomda - vagy saját célú felhasználója köteles megfizetni. A Környezetvédelmi termékdíjat kötelező tételenként feltüntetni a reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor kiállított számlán. A nyomda termékdíj-kötelezettsége belföldi értékesítés esetében az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

A nyomda megrendelőjének, ha egy megrendelés időszaki lapok lapszámai, röplap, egyéb szöveges kiadvány, vagy grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá térkép előállítására vonatkozik nyilatkoznia kell arról, hogy egy termék reklámhordozó papírnak minősül-e. A nyilatkozatot vagy a megrendeléskor, vagy a szerződés megkötésekor kell megtenni. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a megrendelt aru a Ktdt. 2. § 26. pontja a) v. B) v. C) alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá: „26. reklámhordozó papír: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) könyv, tankönyv (forrás: 2011. évi LXXXV. törvény)

A nyomda 6 évig köteles megőrizni a nyilatkozatokat és az előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát.

Reklámhordozó papír után fizetendő termékdíj összege: 85, - Ft / kg + ÁFA
Papír csomagolószer után fizetendő termékdíj (pl .: doboz, Címke): 19, - Ft / kg + ÁFA

Minden jog fenntartva. © 2024 Corvina Nyomda Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 23. Cégjegyzékszám: Cg. 14-09-305088 Bejegyző bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága